سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

صفحه اصلی

 

 

محتوا با برچسب بنیاد نخبگان استان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

تازه های سیما

محتوا با برچسب بنیاد نخبگان استان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو سیما خبرخوان

تازه های صدا

محتوا با برچسب بنیاد نخبگان استان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو صدا خبرخوان

فضای مجازی

محتوا با برچسب بنیاد نخبگان استان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو خبرخوان

نمایش جدول پخش

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:00

  خبر دوشنبه 363 دقیقه

 • 05:03

  برنامه مذهبی صبح 45 دقیقه

 • 05:48

  سخنرانی 54 دقیقه

 • 06:42

  مستند 78 دقیقه

 • 08:00

  تزه گون 90 دقیقه

 • 09:30

  خبر 30 دقیقه

 • 10:00

  ائویم قراریم 162 دقیقه

 • 12:42

  سخنرانی 35 دقیقه

 • 13:17

  مشارکتی 13 دقیقه

 • 13:30

  رادیو ساعتی 25 دقیقه

 • 13:55

  سینمایی 185 دقیقه

 • 17:00

  خبر 21 دقیقه

 • 17:21

  ائویم قراریم 114 دقیقه

 • 19:15

  خبر 67 دقیقه

 • 20:22

  دانیشیق 38 دقیقه

 • 21:00

  یاز نغمه سی 6 دقیقه

 • 21:06

  سریال 54 دقیقه

 • 22:00

  گئجه لر 60 دقیقه

 • 23:00

  خبر

خبرها و رویدادها آرشیو اخبار

نمایشگر دسته ای مطالب

محتوا با برچسب بنیاد نخبگان استان.

150 قلم اشیای موزه‌ای تاکنون انتقال داده شده است
رئیس موزه تاریخ علوم اردبیل گفت: تاکنون 150 قلم اشیای موزه‌ای از...
150 قلم اشیای موزه‌ای تاکنون انتقال داده شده است
رئیس موزه تاریخ علوم اردبیل گفت: تاکنون 150 قلم اشیای موزه‌ای از ادارات و نهادهای مختلف به دانشگاه محقق اردبیلی برای راه‌اندازی موزه علوم و فناوری در دانشگاه محقق اردبیلی انتقال داده شده است.
مشاهده آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

محتوا با برچسب بنیاد نخبگان استان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
مشاهده آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

محتوا با برچسب بنیاد نخبگان استان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
مشاهده آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

محتوا با برچسب بنیاد نخبگان استان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
مشاهده آرشیو خبرخوان