نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

9 دی در تاریخ ماندگار شد

9 دی در تاریخ ماندگار شد


مطمئن باشيد كه روز نهم دی ماه در تاريخ ماند؛ اين هم يك روز متمايزي شد. شايد به يك معنا بشود گفت كه در شرائط كنوني - كه شرائط غبارآلودگی فضاست - اين حركت مردم اهميت مضاعفي داشت؛ كار بزرگي بود. هرچه انسان در اطراف اين قضايا فكر ميكند، دست خدای متعال را، دست قدرت را، روح ولايت را، روح حسين بن علي (عليه السّلام) را مي بيند.