جهش تولید | جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

20 درصد میزان مصرف انرژی ادارات از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین می‌شود - خبر

 

 

20 درصد میزان مصرف انرژی ادارات از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین می‌شود

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل گفت: : تمامی ادارات استان اردبیل 20 درصد از میزان مصرف انرژی خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند.

20 درصد میزان مصرف انرژی ادارات از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین می‌شود

علیرضا علیزاده با اشاره به میزان انرژی‌های تجدید پذیر که در مصوبه دولت نیز قید شده است، اظهار کرد: میزان اعلامی این انرژی‌ها در مصوبه 20 درصد اعلام شده که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از محل صرفه‌ جویی‌های خود برای اجرای آن  اقدام کنند.

وی افزود:بر اساس مصوبه هیأت دولت، تمامی ادارات استان بایستی 20 درصد از میزان مصرف انرژی خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کرده و برنامه‌های عملیاتی خود در این خصوص را ارائه دهند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل خاطرنشان کرد: عملیاتی کردن این طرح بالغ بر 100 میلیون تومان اعتبار نیاز داشته و برق تولید شده توسط خود ادارات برای تأمین نیازهای خود ادارات بوده و از سوی وزارت نیرو خریداری نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، علیزاده عنوان کرد: شرکت‌های دانش بنیان و پیمانکاران در این زمینه از آمادگی لازم برای انجام هرگونه مساعدت و همکاری برخوردار بوده و در راه‌اندازی و تأمین انرژی‌های مدنظر تولیدی در ادارات، از کمک‌های این بخش‌ها و شرکت‌ها نیز می‌توان استفاده کرد.