13 توصیه امام صادق (ع) برای زیارت اربعین

13 توصیه امام صادق (ع) برای زیارت اربعین


امام صادق (ع) در حدیثی به زائران اربعین حسینی می فرمایند: شایسته است که فراوان به یاد خدا باشید، پیش از زیارت مرقد مطهر امام حسین (ع) غسل به جای آورید ، بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید و در این کار مداومت داشته باشید.

ایشان همچنین بر نماز خواندن، تقیه ، پرهیز از نگاه حرام ، پاکیزگی و کمک به نیازمندان تاکید کردند.