جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

۴۶ عرصه آبی در استان اردبیل وجود دارد - خبر

 

 

۴۶ عرصه آبی در استان اردبیل وجود دارد

معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: ۴۶ عرصه آبی در استان اردبیل وجود دارد.

۴۶ عرصه آبی در استان اردبیل وجود دارد

حسن قاسم پور، معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان اردبیل در جلسه بررسی وضعیت حقابه زیست محیطی رودخانه‌های استان با اشاره به اینکه ۴۶ عرصه آبی در استان اردبیل وجود دارد گفت: در این جلسه مقرر شد با هدف شناسائی مشکلات و روند رهاسازی حقابه زیست محیطی رودخانه‌های بالخلوچای و قره سو بازدید مشترکی از محل سد و مسیر رودخانه‌های مذکور در فصول مختلف بعمل آید.

او با تاکید بر اهمیت رودخانه‌ها به عنوان رگ حیاتی توسعه و منبع اصلی تامین آب بخش‌های صنعت، کشاورزی و شهری اظهار داشت: رودخانه یک اکوسیستم زنده است و همه عوامل زنده و غیرزنده آن در تعامل با یکدیگر هستند و عدم توجه به حقابه‌های زیست محیطی آن می‌تواند باعث خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها شده و تبعات جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.

معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان اردبیل افزود: شناسایی دقیق مشکلات ناشی از کم آبی و همچنین تعیین راهکار و سازو کار‌های مقابله با موانع موجود توسط دستگاه‌های ذیربط بسیار حائز اهمیت است.

در این جلسه گزارشی از حجم آورده منابع آبی و اختصاص سهم آب از سد‌های مخزنی استان برای مصارف شرب، کشاورزی، حقابه زیست محیطی رودخانه‌ها و زیباسازی شهری در سال آبی ۹۸-۹۷ و طرح‌های اجرایی جهادکشاورزی استان در پایاب سدمخزنی یامچی و تالاب نئور ارائه شد.