سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

۴۱ دستگاه تنور گازی در استان اردبیل توزیع شد - خبر

 

 

۴۱ دستگاه تنور گازی در استان اردبیل توزیع شد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: ۴۱ دستگاه تنور گازی در استان اردبیل توزیع شد.

۴۱ دستگاه تنور گازی در استان اردبیل توزیع شد

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان شهامت هدایت، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: این تعداد تنور گازی به منظور ارتقاء ضریب حفاظتی عرصه های جنگلی استان با مشارکت جوامع محلی در اختیار روستاییان حاشیه جنگل قرار میگیرد

وی افزود: با توزیع این تنورها، می توان بخشی از وابستگی روستاییان حاشیه جنگلها را به چوب و هیزم برای پخت نان و انواع پخت و پزهای دیگر تامین کرد.

هدایت اظهار کرد: این طرح برای جایگزینی سوخت فسیلی به جای استفاده از چوب درختان اجرا شده و برای تهیه این تعداد تنور گازی اعتبار از محل صندوق توسعه ملی هزینه شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با اشاره به نهادینه شدن فرهنگ حفاظت از عرصه های طبیعی در بین اقشار مختلف مردم ادامه داد: اجرای این طرح در طول سه سال اخیر با استقبال خوب روستاییان و جایگزین کردن سوخت های فسیلی به جای چوب درختان روبرو شده است.

وی افزود: امیدواریم با تامین اعتبارات پیش بینی شده، این طرح را در همه روستاهای حوزه جنگلی استان گسترش دهیم تا ضمن افزایش سرانه جنگل، روستاییان نیز در توسعه جنگل سهیم باشند.