جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز هنرستان‌ها تخصیص یافت - خبر

 

 

۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز هنرستان‌ها تخصیص یافت

مدیرکل دفتر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش گفت: مجهزسازی و به‌روزسانی امکانات مورد نیاز هنرستان‌ها با تخصیص اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان محقق شده است.

۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز هنرستان‌ها تخصیص یافت
مصطفی آذرکیش ظهر امروز در جلسه وبینار مشترک با مسئولین آمزوش و پرورش اردبیل اظهار داشت:  مجهزسازی و به‌روزسانی امکانات مورد نیاز هنرستان‌ها با تخصیص اعتبار 400 میلیارد تومان محقق شده و در این زمینه تأمین اعتبارات همچنان ادامه دارد.
 
وی بیان کرد: در راستای تأمین اعتبارات و نیز ارتقای مهارت‌آموزی برنامه‌های اساسی برای آموزش‌های فنی در نظر گرفته شده که نقش اساسی در رونق تولید کشور به دنبال دارد و یکی از اولویت‌های اساسی در این زمینه اهمیت به بحث اشتغال‌زایی است.
 
مدیرکل دفتر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارودانش وزارت آموزش و پرورش گفت: در این زمینه 80 درصد مشاغل موجود ریشه در آموزش‌های مهارتی دارد که می‌توان بحث مهارت‌آموزی را در این زمینه حائز اهمیت برشمرد و توسعه کیفی و کمی را اولویت اساسی دانست.
 
وی ادامه داد: نسبت به سال‌های گذشته ثبت‌نام هنرستان‌ها افزایش قابل توجهی پیدا کرده به طوری که 32 هزار هنرجو در این زمینه ثبت‌نام کرده‌اند و درصدد هستیم برنامه‌های لازم را برای توسعه برنامه‌های کیفی و کمی در سطح کشور فراگیر و نهادینه‌سازی کنیم.