جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

۳ نفر از متخلفین صید ماهی در شهرستان کوثر دستگیر شدند - خبر

 

 

۳ نفر از متخلفین صید ماهی در شهرستان کوثر دستگیر شدند

سرپرست حفاظت محیط زیست شهرستان کوثر گفت: ۳ نفر از متخلفین صید ماهی در شهرستان کوثر دستگیر شدند.

۳ نفر از متخلفین صید ماهی در شهرستان کوثر دستگیر شدند

یوسف رشیدی، سرپرست حفاظت محیط زیست شهرستان کوثر گفت: محیط بانان شهرستان کوثر حین گشت و کنترل در منطقه شکار ممنوع دربند مشکول ۳ نفر متخلف صید ماهی را دستگیر کردند.

او بیان کرد: با تلاش محیط بانان شهرستان کوثر ۳ نفر از متخلفین صید ماهی دستگیر و ۲۷ قطعه ماهی در رودخانه کیوی چای رهاسازی شد.

سرپرست حفاظت محیط زیست شهرستان کوثر افزود: صیادان متخلف با استفاده از تور تعداد ۲۷ قطعه ماهی صید کرده بودند که همه ماهیان صید شده با تلاش محیط بانان شهرستان کوثر به محیط طبیعی خود بازگردانده شدند.

رشیدی گفت: افراد علاقه‌مند به ماهی گیری باید با مراجعه به ادارات حفاظت محیط زیست و دریافت مجوز اقدام به ماهی گیری نمایند.