رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸

۳ انجمن گردشگری برای تشکل‌های فعال در استان اردبیل تشکیل می‌شود - خبر

 

 

۳ انجمن گردشگری برای تشکل‌های فعال در استان اردبیل تشکیل می‌شود

معاون گردشگری اداره ک میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: ۳ انجمن جدید گردشگری برای تشکل‌های فعال این حوزه در استان اردبیل تشکیل می‌شود.

۳ انجمن گردشگری برای تشکل‌های فعال در استان اردبیل تشکیل می‌شود

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان صغری فرشی، معاون گردشگری اداره ک میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: ۳ انجمن جدید گردشگری برای تشکل‌های فعال این حوزه در استان اردبیل تشکیل می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت این موضوع، افزود: این انجمن‌ها برای تشکل‌های پذیرایی بین راهی، بومگردی و خانه مسافر‌ها تشکیل خواهد شد.

معاون گردشگری اداره ک میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل ادامه داد: این اقدام در راستای تقویت بخش خصوصی و اجرای ماده ۲۵ آیین نامه ایجاد و واگذاری امور تصدی گری جوامع و انجمن‌های گردشگری تشکیل می‌شود.

فرشی افزود: این تشکل‌ها به عنوان بازوان اجرایی اداره کل میراث فرهنگی استان نقش بسزایی در پیشبرد اهداف اداره کل میراث فرهنگی بر عهده دارند.