جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

۳۲ برنامه عملیاتی گردشگری برای تحقق جهش تولید در استان اردبیل هدف‌گذاری شد - خبر

 

 

۳۲ برنامه عملیاتی گردشگری برای تحقق جهش تولید در استان اردبیل هدف‌گذاری شد

استاندار اردبیل از هدف‌گذاری۳۲ برنامه عملیاتی گردشگری برای تحقق شعار جهش تولیددر این استان طی سال جاری خبر داد.

۳۲ برنامه عملیاتی گردشگری برای تحقق جهش تولید در استان اردبیل هدف‌گذاری شد

اکبر بهنامجو اظهارداشت: این برنامه‌ها به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت هدف گذاری شده و تا سال  ۱۴۰۰ عملیاتی می‌شوند.

وی به اجرای ۲۰ پروژه گردشگری در استان اشاره کرد و گفت: زمین مورد نیاز این پروژه‌ها توسط اداره کل منابع طبیعی مشخص شده و بخش خصوصی با در نظر گرفتن اولویت‌ها در این محل‌ها سرمایه‌گذاری کرده و از سوی دولت حمایت می‌شوند.

استاندار اردبیل افزود: شعار جهش تولید وقتی به معنای واقعی تحقق پیدا می‌کند که سرمایه‌گذاران به عنوان بخش اصلی این شعار وارد عرصه شوند.

بهنامجو گفت: سرمایه‌گذاران با فداکاری در تحقق شعار سال می‌توانند گام اساسی را بردارند و این افراد در توسعه صنعت، گردشگری و کشاورزی نقش اساسی را ایفا  کرده و مدیریت صنعت و کارخانه‌ها را در واقع  آنها برعهده دارند.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران در اخذ مجوز نباید با مشکل اداری برخورد کنند، تشریح‌کرد: روال اداری و کاهش بروکراسی اخذ مجوز که در سال‌های گذشته بخش مهم آن اصلاح شده در سال جاری نیز روند کاهش خواهد داشت.

استاندار اردبیل بیان‌کرد: ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری، صادرات و بخش اشتغال چهار  شاخصه مهمی هستند که باید برای تحقق شعار جهش تولید در ابتدای کار هدف‌گذاری اساسی شوند.