سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

۲۸ طرح آبخیزداری استان اردبیل در دست اجراست - خبر

 

 

۲۸ طرح آبخیزداری استان اردبیل در دست اجراست

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل از اجرای ۲۸ طرح آبخیزداری استان در مساحت ۲۱۰ هزار هکتار خبر داد.

۲۸ طرح آبخیزداری استان اردبیل در دست اجراست
شهامت هدایت افزود: اعتبارات این طرح‌ها از محل صندوق توسعه ملی تامین شده و هم‌اکنون میزان پیشرفت فیزیکی آنها ۵۲ درصد است.
 
وی اظهارداشت: تاکنون ۱۶ سازه مکانیکی با حجم ۱۴ هزار و ۶۰۰مترمکعب ،سازه‌های سنگی گابیونی،بندهای زیرزمینی و دومنظوره  پخش سیلاب و  کنتورفارو در این طرح‌ها احداث شده است.
 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل ذخیره نزولات آسمانی، کنترل  سیل وفرسایش خاک، افزایش پوشش گیاهی و تغذیه آبخوان‌ها  را از جمله اهداف اجرای طرح@های آبخیزداری دانست و گفت: امسال بیش از ۱۶۲ میلیارد ریال اعتبار از محل صندوق توسعه ملی به اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری استان اختصاص یافته است،
 
شهامت ادامه داد: تاکنون مطالعات آبخیزداری  ۴۰۰ هزار هکتار از مساحت عرصه‌های منابع طبیعی استان انجام شده و امسال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی طرح‌های آبخیزداری در بیش از ۶۰ نقطه استان اجرا می‌شود.
 
وی خلخال را از شهرستان‌های موفق استان در جذب اعتبار و اجرای طرح‌های آبخیزداری دانست و افزود: پارسال اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خلخال موفق شد تا مجموع اعتبارات منظور شده از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تخصیص یافته به این شهرستان را جذب و برای اجرای ده‌ها طرح آبخیزداری هزینه کند.
 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: پارسال این استان رتبه دوم کشور را در اجرای طرح‌های آبخیزداری به خود اختصاص داد.