جهش تولید | شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

۲۲ کیلومتر راه روستایی امسال در بیله‌سوار احداث می‌شود - خبر

 

 

۲۲ کیلومتر راه روستایی امسال در بیله‌سوار احداث می‌شود

فرماندار بیله‌سوار مغان گفت: امسال در این شهرستان ۲۲ کیلومتر راه روستایی احداث و آسفالت خواهد شد.

۲۲ کیلومتر راه روستایی امسال در بیله‌سوار احداث می‌شود

حسن قبادی افزود: همچنین احداث  ۱۱ کیلومتر راه اصلی در برنامه عمرانی این شهرستان قرار دارد.

وی بیان‌کرد: با توجه به اهمیت و موقعیت ترانزیتی این شهرستان، عملیات اجرایی خط دوم کمربندی بیله‌سوار می‌بایست تسریع و تکمیل شود زیرا این مهم به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. 

او گفت: امسال همچنین مسیر سه‌راهی گوگ‌تپه - انجیرلو  لکه‌گیری و روکش آسفالت شده و حریم راه‌های برخی روستاها نیز آزادسازی شده و توسعه راه‌ها تسریع خواهد شد. 

قبادی بیان‌کرد: امسال بیشترین اعتبارات شهرستان در حوزه راه ، گردشگری و آب هزینه خواهد شد.

بیله‌سوار مغان در شمال اردبیل و در همسایگی جمهوری آذربایجان واقع است.