جهش تولید | دوشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۹

۱۰ هزار شیء در سامانه جام به ثبت رسید - خبر

 

 

۱۰ هزار شیء در سامانه جام به ثبت رسید

مدیر موزه‌های استان اردبیل گفت: پارسال تعداد اموال و اشیای به ثبت رسیده در سامانه جام به ۱۰ هزار شیء افزایش یافت.

۱۰ هزار شیء در سامانه جام به ثبت رسید

فردین عینی، مدیر موزه های استان اردبیل گفت: در سال گذشته دو هزار و ۵۰۰ مورد دیگر از اموال و اشیای منقول فرهنگی و تاریخی موزه‌های استان اردبیل ثبت و ساماندهی شد.

او افزود: با ثبت و ساماندهی این تعداد از اموال و اشیای تاریخی و فرهنگی مجموع آثار ثبت شده در سامانه جام به ۱۰ هزار مورد افزایش یافت.

مدیر موزه‌های استان اردبیل گفت: این اموال و اشیا شامل اسناد و کتب خطی، ظروف سفالی و چینی، ابزار و آلات فلزی و غیره بوده است.

عینی افزود: این اموال و اشیا طی کاوش‌های باستان‌شناختی، کشفیات اتفاقی، توقیفی، اهدایی و غیره و در طول سالیان گذشته به دست آمده و متعلق به دوره‌های پیش از تاریخ تاریخی، تاریخی و اسلامی بودند.

او تصریح کرد: پس از انجام مطالعه و ساماندهی از قبیل مستندنگاری، عکسبرداری، تهیه شناسنامه و اقدامات دیگر، این اموال و اشیای تاریخی و فرهنگی در سامانه جام به ثبت رسیدند.

مدیر موزه‌های استان اردبیل اظهار کرد: در طول دو سال اخیر ۶ هزار و۵۰۰ مورد از اموال و اشیای فرهنگی و تاریخی  به ثبت رسیده‌ است.