سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

یلدا، فرصتی برای باهم بودن

قرآن کریم در آیات 23 و 24 سوره اسراء به فرزندان سفارش می‌کند موقعی که پدر و مادر پیر شدند، آنها را احترام کنید و به والدین پیر خود حتی "اف" نگویید،‌ آنها را نرنجانید و بزرگوارانه با آنها برخورد کنید.