حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۵ فروردین ۱۳۹۸

یا مرگ یا خمینی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

یا مرگ یا خمینی

حرکت مردم قم در 19 دی حرکت بسیار اثرگذاری بود و ایران را لرزاند.