اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | دوشنبه، ۲۷ آذر ۱۳۹۶

گزارش شهرک های صنعتی اردبیل - خبر

 

 

گزارش شهرک های صنعتی اردبیل