جهش تولید | سه‌شنبه، ۴ آذر ۱۳۹۹

گروه‌های جهادی حافظ ارزش‌های انقلاب هستند - خبر

 

 

گروه‌های جهادی حافظ ارزش‌های انقلاب هستند

رئیس مجمع جهادگران بسیج استان اردبیل گفت:گروه‌های جهادی حافظ ارزش‌های انقلاب اسلامی و بستر تربیت جوان انقلابی پای کار است.

گروه‌های جهادی حافظ ارزش‌های انقلاب هستند
مهدی اصلانی زاویه در اردبیل اظهار داشت: گروه‌های جهادی بسیج حافظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و بستر تربیت جوان انقلابی پای کار و کارآمد است‌.
 
وی با اشاره دو عنصر اساسی در حرکت‌های جهادی،بیان کرد: حرکت‌های جهادی کارگاهی موفق برای تربیت انسان‌های مومن و کارآمد و ظرفیتی بزرگ برای جریان سازی اجتماعی است.
 
رئیس مجمع جهادگران استان اردبیل تصریح کرد: تبدیل حرکت‌های جهادی به گفتمان عمومی در جامعه از اهمیت ویژه برخوردار است که رهبر معظم انقلاب به این موضوع تاکید ویژه دارند و این موضوع در گام دوم انقلاب از اهمیت ویژه برخوردار است‌.
 
اصلانی افزود: ترویج گفتمان سازی جهادی برای خدمت‌رسانی و عدالت اجتماعی در گام دوم از اهمیت ویژه برخوردار است تا با گفتمان‌سازی شاهد حضور همه جوانان در عرصه خدمات‌رسانی به مردم باشیم‌.
 
وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر تقویت و توسعه حرکت‌های جهادی،گفت:بعد از پیام 9 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب به گروه‌های جهادی و بسیج سازندگی در سال 97 شاهد توسعه حرکت‌های جهادی در سطح کشور و در  استان  اردبیل هستیم‌.
 
رئیس مجمع جهادگران بسیج استان اردبیل بیان کرد: آشنایی با وضعیت محرومین و مستضعفین و ایجاد نگاه عدالت‌خواه در بین جوانان از مهم‌ترین اثرات اردوهای جهادی است که طبعا باعث ایجاد تفکر پیگیری اقتصاد عدالت محور می‌شود‌.
 
اصلانی تصریح کرد:لازمه دستیایی به جامعه اسلامی و استقرار عدالت و پیشرفت جامعه گفتمان سازی آن در بین آحاد جامعه است که همگانی کردن شعار خدمت رسانی برای تحقق عدالت و پیشرفت از جمله تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام به گروه های جهادی و بسیج سازندگی است.
 
وی حمایت و پشتیبانی از حرکت های جهادی را مهم و حائز اهمیت دانست و افزود:امروز باید دستگاه های قادر به پشتیبان از حرکت های جهادی به معنای واقعی حمایت کنند چرا که گروه های جهادی در تمام شرایط سخت و در محروم ترین مناطق در خدمت مردم هستند.
 
رییس مجمع جهادگران استان اردبیل بیان کرد:جنس جهادی‌ها، انقلابی و نوع نگاهشان راهبردی و پیونددهنده بین امت و امام هستند و جهادی‌ها کارآمدی گروه های جهادی بسیج را در بزنگاه‌ها، زلزله، سیل و نهضت کمک مومنانه نشان داده‌اند.