جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

گردهمایی سراسری دبیران مراکزقرآن وعترت رسانه ملی - خبر

 

 

گردهمایی سراسری دبیران مراکزقرآن وعترت رسانه ملی

گردهمایی سراسری دبیران مراکز قرآن وعترت رسانه ملی، باحضور حجت الاسلام والمسلمین موسوی مقدم قائم مقام رسانه ملی،برگزار شد

به گزارش دفتر و روابط عمومی سازمان صداوسیمای مرکز اردبیل گردهمایی سراسری دبیران مراکز قرآن وعترت رسانه ملی، باحضور حجت الاسلام والمسلمین موسوی مقدم قائم مقام رسانه ملی، محمدحسین رنجبران مدیرکل روابط عمومی، جوادشیخ اکبری مدیر شبکه قرآن ومعارف سیما، مهدی یوسف دبیرشانزدهمین دوره مسابقات ونخستین جشنواره علمی،فرهنگی،هنری ودبیران قرآن وعترت مراکز استانهادوشنبه۱۷تیرماه درتالارملاصدرابرگزارشد،که ازمرکزاردبیل مسئول دفتر و روابط عمومی مرکز به عنوان دبیر قرآن و عترت صدا و سیمای مرکز اردبیل حضور داشت.

جوادشیخ اکبری مدیرشبکه قرآن ومعارف سیمادراین مراسم گفت: مهم ترین نکته درمباحث قرآنی بحث پیاده سازی معارف قرآن درزندگی افراداست که ماچگونه می‌توانیم مفاهیم ناب قرآنی رادرزندگی افرادجاری وساری کنیم. مخاطب قرآن مخاطب عام است ووقتی قرآن می‌فرماید هدی الناس یعنی نگاه ویژه به مردم باید داشت‌.

وی ادامه داد: ما در شبکه قرآن از همه ظرفیت های قرآنی استفاده خواهیم کرد اگر شمادوستان سوژه داشته باشید ماازشمااستقبال می‌کنیم وسعی خواهیم کرد دوربین شبکه قرآن ومعارف رابه دیگراستان‌ها ببریم.

رشد۶۶درصدی قاریان،حافظان وفعالان قرآنی دردوره شانزدهم

مهدی یوسف مدیرامورفرهنگی جشنواره علمی،فرهنگی وهنری قرآن وعترت رسانه ملی، نیز درباره گزارشی ازاین مسابقات گفت: دردوره سیزدهم ۱۳۹۵نفر درسراسرکشور درجشنواره شرکت کردند و‌دورچهاردهم آمارصددرصدافزایش پیداکرد. دردوره گذشته نیزباحضورشرکت کنندگان دررشته‌های مختلف شاهد رشد۶۶درصدی قاریان،حافظان وفعالان قرآنی بودیم.

وی درادامه بااشاره به جلساتی که با صاحب نظران قرآنی پیرامون مسابقات قرآنی داشته‌،بیان کرد: امسال تغییرات خاصی رادرمسابقات لحاظ کردیم وبابررسی ادوار گذشته توانستیم سه آیین نامه تابستانه،جشنواره وآیین نامه قرآنی تنظیم کنیم.

دبیرشانزدهمین دوره مسابقات ونخستین جشنواره علمی،فرهنگی،هنری قرآن و عترت رسانه ملی درادامه این مراسم ضمن اشاره به بخش های مختلف این جشنواره درباره جشنواره تابستانه کودکان ونوجوانان گفت: جشنواره رابامسابقات تابستانه کودکان ونوجوانان در۶رشته حفظ یکجزء،حفظ دوجزء،قرائت قرآن،ترتیل قرآن،تفسیر،ترجمه وشرح سوره لقمان ونورواذان ویژه پسران آغازخواهیم کرد.

وی افزود: زمان ثبت نام این بخش ازجشنواره ازبیستم تاسی‌و‌یکم امسال است و والدین می‌توانند فرزندان خودرا ثبت نام کنند.

زمان برگزاری این جشنواره بنابه آغازسالتحصیلی ازاول مهرماه شروع می‌شود؛مرحله اول مسابقات کودکان ونوجوانان از اوایل مردادماه به صورت حضوری درتهران ومراکزاستان‌ها،مرحله نیمه نهایی اواخرمرداد‌ماه به صورت غیرحضوری درتهران ومرحله نهایی واختتامیه بیست ویکم وبیست ونهم همین ماه همزمان بااعیادقربان تاغدیردرتهران برگزارمی‌شود.