جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

گردشگری آبی استان اردبیل توسعه می‌یابد - خبر

 

 

گردشگری آبی استان اردبیل توسعه می‌یابد

رئیس کارگروه توسعه گردشگری، سرمایه گذاری و گنجینه آب اردبیل گفت: گردشگری آبی استان اردبیل در ۴۸ پهنه آبی توسعه می‌یابد.

گردشگری آبی استان اردبیل توسعه می‌یابد

تورج مهدی زاده، رئیس کارگروه توسعه گردشگری، سرمایه گذاری و گنجینه آب اردبیل از نهایی شدن لیست پهنه‌های آبی توسعه گردشگری آبی اردبیل خبر داد و گفت: تاکنون آگهی دعوت از سرمایه گذاران چهار مورد از ۴۸ پتانسیل و ظرفیت شناسایی شده در محدوده استان اردبیل منتشر گردیده است.

او افزود: برخی از این موارد قابلیت بازگشت سرمایه در سال اول و برخی در دو یا سه سال اول را دارند و بر اساس مدل اولیه مالی، سود این نوع سرمایه گذاری‌ها بسیار بالاتر از سود‌های بانکی و سرمایه گذاری در تولید است.

رئیس کارگروه توسعه گردشگری، سرمایه گذاری و گنجینه آب اردبیل اظهار کرد: لیست ۴۸ گانه از پهنه‌های آبی دارای پتانسیل رونق و توسعه گردشگری آبی استان اردبیل شامل سد‌های بزرگ مخزنی و سد‌های کوتاه، آبشارها، برکه ها، چشمه‌های آبگرم معدنی، حاشیه رودخانه‌ها و... احصا و جهت تصویب به هیئت مدیره شرکت ارسال شده است.

مهدی زاده تصریح کرد: لیست پهنه‌های آبی مستعد توسعه صنعت توریسم نهایی شده و در دومین کمیته هماهنگی توسعه گردشگری آبی با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل و مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به تصویب رسیده است.