جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

گازرسانی به ۳۰ واحد صنعتی و مصرف کننده عمده در اردبیل - خبر

 

 

گازرسانی به ۳۰ واحد صنعتی و مصرف کننده عمده در اردبیل

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل از گازرسانی به ۳۰ واحد صنعتی عمده و جزء در هفت ماهه نخست امسال در استان اردبیل خبر داد.

گازرسانی به ۳۰ واحد صنعتی و مصرف کننده عمده در اردبیل

سردار اسماعیلی، مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل با اشاره به جایگزینی گاز طبیعی با سوخت فسیلی در واحد‌های صنعتی گفت: استان اردبیل به لحاظ وجود شهرک‌های صنعتی و صنایع تبدیلی گسترده در جایگزینی گاز طبیعی با سوخت‌های فسیلی عملکرد مناسبی داشته و در این رابطه شرکت گاز استان اردبیل تا به حال به یک هزار و ۴۷۴ واحد صنعتی عمده و جزء گازرسانی کرده و خدمات ارایه می‌دهد.

او در رابطه با ایجاد زیرساخت‌های گازرسانی در شهرک‌های صنعتی نیز به اقدامات گسترده شرکت در خصوص گازرسانی به محور‌های صنعتی اشاره کرد و افزود: در سطح استان اردبیل یک هزار و ۴۷۴ واحد صنعتی از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند هستند که از این تعداد یک هزار و ۲۰۱ واحد صنعتی به عنوان مصرف کننده جزء و ۲۷۳ واحد صنعتی نیز به عنوان مصرف کننده عمده می‌باشند.

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل جایگزینی گاز طبیعی با سوخت‌های فسیلی را در صنعت حمل و نقل را از مهمترین رویکرد‌های شرکت گاز استان برشمرد و تصریح کرد: در حال حاضر در سطح استان اردبیل تعداد ۶۹ جایگاه CNG وجود دارد که مشغول خدمت رسانی به هموطنان گرامی می‌باشد.