جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

کندیمیز - نمایش محتوای صدا

 

 

کندیمیز

تهیه کننده: رسول مهاجر

گزارشگر: فرهاد زندی

نویسنده: فریده محمدی فر

گوینده: نسترن خانزاده

کندیمیز عنوان برنامه ای است که  روزهای زوج هفته ساعت 19:15با مشارکت جهاد کشاورزی استان تولید و پخش می‌شود.

این برنامه با مشارکت جهاد کشاورزی استان، به تعداد سه برنامه در هفته هر برنامه به مدت 30 دقیقه تهیه و در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه پخش می شود. رویکرد اصلی این برنامه آموزشی است و در آن به موضوعات روز کشاورزی بر اساس تقویم زراعی استان پرداخت می شود. گزارش، بحث آموزشی کارشناسی، مصاحبه، تزه خبر، تلفن و پیامک شنوندگان،بخشهای مختلف برنامه را تشکیل می دهد.

سال تولید: 1396