سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

کندیمیز - نمایش محتوای صدا

 

 

کندیمیز

Loading the player...

 

برنامه کندیمیز از تولیدات صدای مرکز اردبیل به مدت 30 دقیقه روزهای زوج راس ساعت 19:15با مشارکت جهاد کشاورزی استان تولید و پخش می‌شود.

این برنامه با مشارکت جهاد کشاورزی استان به تعداد سه برنامه هر هفته روزهای شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه از صدای مرکز اردبیل پخش می شود.

رویکرد اصلی برنامه " کندیمیز" آموزش است و در آن به موضوعات روز کشاورزی براساس تقویم زراعی استان پرداخت می شود.

گزارش، صحبت آموزشی کارشناس  برنامه، گزارش هواشناسی کشاورزی، خبر و مصاحبه با مسئولان مربوطه از بخشهای مختلف برنامه است. 

تاریخ تولید: 1395

تهیه کننده: رسول مهاجر

گوینده: نسترن خانزاده

نویسنده: فریده محمدی فردجواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ