رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

کم آبی و گزینه های پیش رو - خبر

 

 

کم آبی و گزینه های پیش رو

مصرف بی رویه و غیر اصولی آب در کنار خشکسالی های چند سال اخیر ، دشت اردبیل را با بحران کمبود آب مواجه کرده است. کارشناسان می گویند اگر اوضاع اینگونه پیش برود ، در دهه های آینده شاهد کویری شدن بخشی از اراضی منطقه خواهیم بود.

 

کم آبی و گزینه های پیش رو کم آبی و گزینه های پیش رو کم آبی و گزینه های پیش رو کم آبی و گزینه های پیش رو

  

در حال حاضر سفره های زیر زمینی دشت اردبیل سالانه 15 هزار میلیون متر مکعب کسری مخزن دارد و سطح آبهای زیر زمینی آن هر سال حدود 30 سانتی متر افت می کند و بسیاری از روستاها و قشلاقات با کم آبی مواجه شده اند.

در این شرایط برنامه ریزی برای مصرف بهینه آب یک وظیفه همگانی است. این روزها برخی مسئولان با یادآوری اینکه برای پرورش هر کیلو سیب زمینی حداقل 40 لیتر آب مورد نیاز است، از لزوم جایگزین کردن محصولات کم مصرف به جای سیب زمینی سخن می گویند.

با این حال سئوال این است که تا چه اندازه از منابع آبی موجود در استان درست استفاده می شود که مسئولان به فکر جایگزینی الگوی کشت افتاده اند؟

از کل ظرفیت آبهای استان 3 میلیارد و 130 میلیون متر مکعب مربوط به آبهای سطحی و تنها 298 میلیون متر مکعب مربوط به آبهای زیر زمینی است. آمار نشان می دهد که تنها حدود 63 درصد از آبهای سطحی استان مهار شده و مابقی از استان خارج می شود. بخشی از آب مهار شده نیز به دلیل آماده نبودن شبکه انتقال آب در پشت برخی سدها بدون استفاده می ماند.

همچنین در حالی که راندمان آبیاری علمی زمین های کشاورزی بیش از 90 درصد است  ، راندمان آبیاری اراضی زراعی استان در بهترین حالت تنها 41 درصد اعلام شده است و این یعنی از همین میزان آبی که به زمین های کشاورزی رسانده می شود، حدود 58 درصد به هدر می رود.

از کل 740 هزار هکتار اراضی استان تنها 220 هزار هکتار آبی بوده و مابقی به شکل دیم کشت می شود. برآوردهای کارشناسی نشان می دهد که در صورت مدرن سازی شبکه آبیاری استان ، می توان میزان زمین های آبی استان را تا سه برابر افزایش داد.

بنابراین جا دارد مسئولان در کنار برنامه ریزی برای تغییر الگوی کشت و تشویق مردم به صرفه جویی، به مدرن سازی شبکه های آبیاری توجه لازم را داشته باشند.

منبع: واحد تفاسیر و برنامه های سیاسی معاونت اطلاعات و اخبار مرکز اردبیل