کلام رهبری در وصف انقلاب و دهه فجر

کلام رهبری در وصف انقلاب و دهه فجر


مقام معظم رهبری :
 
 در انقلاب ما باید مکتب، قرآن، اسلام، وحدت و امامت حفظ شود.
 
دهه فجر مقطع رهایی ملت ایران است.
 
زنده نگه داشتن یاد شهدای انقلاب باعث تداوم حرکت انقلاب است.