کلام امام (ره) در وصف انقلاب

کلام امام (ره) در وصف انقلاب


حضرت امام خمینی(ره) :
 
نهضت ایران، نهضتی بود که خدای تبارک و تعالی در آن نقش داشت.
 
پیروزی انقلاب مرهون فداکاریهای دلاورانه ملت، خصوصاً شهیدان است.
 
انقلاب اصیل ماجلوه ای از نهضت پر عظمت حضرت رسول ا… (ص ) است.