حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۵ فروردین ۱۳۹۸

کشت نشایی ذرت در اراضی کشاورزی شهرستان اردبیل - خبر

 

 

کشت نشایی ذرت در اراضی کشاورزی شهرستان اردبیل

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان اردبیل گفت: کشت نشایی ذرت برای اولین بار در اراضی کشاورزی شهرستان اردبیل انجام گرفت.

کشت نشایی ذرت در اراضی کشاورزی شهرستان اردبیل

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بهروز آقازاده اظهار کرد: کشت نشایی ذرت برای اولین بار در اراضی کشاورزی شهرستان اردبیل انجام گرفت.

وی گفت: صرفه‌جویی در مصرف آب و بذر، کوتاه کردن طول دوره رشد محصول، افزایش یکنواختی رشد در مزرعه، افزایش عملکرد و کاهش خطر سرمازدگی از اهداف کشت نشایی این محصول در شهرستان اردبیل است.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان اردبیل تصریح کرد: کشت نشایی ذرت برای اولین بار در شهرستان اردبیل در سطح 5 هکتار از اراضی زراعی حوزه مرکز جهاد کشاورزی 22 بهمن شهرستان اردبیل به صورت مکانیزه توسط کارنده نشایی ذرت اجرا شد.

وی افزود: به منظور دستیابی به اهداف ترویجی و آموزشی و تغییر در نحوه کاشت از بذرکاری به نشاکاری و افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، این مزرعه به عنوان سایت الگویی در زمان داشت بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده مورد بازدید سایر کشاورزان قرار خواهد گرفت.