جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

کسب رتبه پژوهشگر برتر استان اردبیل توسط همکار صداوسیما اردبیل - خبر

 

 

کسب رتبه پژوهشگر برتر استان اردبیل توسط همکار صداوسیما اردبیل

دکتر سپهری مدیر معاونت پژوهش و فناوری صداوسیمای مرکز اردبیل به عنوان پژوهشگر برتر استان اردبیل معرفی و انتخاب شد

به گزارش دفتر و روابط عمومی صداوسیمای مرکزاردبیل مدیر پژوهش مرکزاردبیل پژوهشگر برتر انتخاب شد ،طبق جلسه شورای سیاستگذاری ستاد برگزاری هفته پژوهش وفناوری استان واعلام معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه محقق اردبیلی همکارمان آقای دکترمحمدباقرسپهری مدیرمحترم پژوهش مرکز توانست عنوان پژوهشگر برتر رابه خوداختصاص دهد. این موفقیت رابه ایشان وهمکاران بزرگوار رسانه تبریک عرض میکنیم