جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

کسب رتبه ششم دانشگاه محقق اردبیلی در رتبه‌بندی موضوعی تایمز 2021 - خبر

 

 

کسب رتبه ششم دانشگاه محقق اردبیلی در رتبه‌بندی موضوعی تایمز 2021

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی از کسب رتبه ششم در رتبه‌‌بندی موضوعی تایمز 2021 در حوزه‌‌های مهندسی و فناوری و علوم فیزیک توسط این دانشگاه خبر داد.

کسب رتبه ششم دانشگاه محقق اردبیلی در رتبه‌بندی موضوعی تایمز 2021

ابوالفضل بضاعت‌پور عنوان کرد: بر اساس این رتبه‌بندی دانشگاه محقق اردبیلی موفق شده است در حوزه‌ مهندسی و فناوری رتبه‌بندی تایمز ۲۰۲۱ برای اولین بار از میان ۱۰۹۸ دانشگاه حاضر از سراسر دنیا رتبه‌ ۴۰۰-۳۰۱ را کسب کند و به همراه دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران و یاسوج در رتبه ششم قرار گیرد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به اینکه در رتبه‌بندی موضوعی حوزه مهندسی و فناوری ۲۰۲۱ تایمز  تعداد ۳۸ دانشگاه از ایران حضور دارند، افزود: یکی از رتبه‌‌بندی‌های مهمی که رتبه‌بندی جهانی تایمز به صورت سالانه انجام می‌‌دهد، ارزیابی و سنجش دانشگاه‌ها در حوزه‌‌های موضوعی مختلف است.

وی همچنین از حضور درخشان این دانشگاه در رتبه‌‌بندی موضوعی تایمز در حوزه‌ علوم فیزیکی۲۰۲۱ خبر داد و گفت: بر اساس این رتبه‌بندی، دانشگاه محقق اردبیلی موفق شده است در حوزه‌علوم فیزیکی رتبه‌بندی تایمز ۲۰۲۱ برای اولین بار از میان ۱۱۴۹ دانشگاه حاضر از سراسر دنیا رتبه‌ ۶۰۰-۵۰۱  را کسب کند و به همراه دانشگاه‌های صنعتی شریف، شیراز، تبریز، علم و صنعت ایران و لرستان در رتبه ششم قرار گیرد.

بضاعت‌پور با اشاره به اینکه در رتبه‌بندی موضوعی علوم فیزیکی ۲۰۲۱ تایمز  تعداد ۳۷ دانشگاه از ایران حضور دارند، افزود: یکی از رتبه‌‌بندی‌‌های مهمی که رتبه‌‌بندی جهانی تایمز به صورت سالانه انجام می‌‌دهد، ارزیابی و سنجش دانشگاه‌‌ها در حوزه‌‌های موضوعی مختلف است.