سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

کسب رتبه سوم معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نظارت مرکز اردبیل - خبر

 

 

کسب رتبه سوم معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نظارت مرکز اردبیل

در همایش سالانه معاونان برنامه ریزی و نظارت مراکز استانها که در زاهدان برگزار شد ، معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نظارت مرکز اردبیل رتبه سوم را کسب کرد.

 

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز اردبیل براساس ارزیابی اداره کل برنامه ریزی و نظارت امور استانها در سال 1396، معاونت پژوهش،برنامه ریزی ونظارت مرکزاردبیل در بین مراکز سراسر کشور رتبه سوم را کسب کرد.جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ