جهش تولید | جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

کسب رتبه سوم صدا وسیمای مرکز اردبیل در حوزه پژوهش - خبر

 

 

کسب رتبه سوم صدا وسیمای مرکز اردبیل در حوزه پژوهش

واحد پژوهش صدا و سیمای مرکز اردبیل بر اساس ارزیابی اداره کل پشتیبانی پژوهش و اجرای نظر سنجی مرکز پزوهش سازمان صدا و سیما در سال 1395 موفق به کسب رتبه سوم مراکز استانها شد.

کسب رتبه سوم صدا وسیمای مرکز اردبیل در حوزه پژوهش

 

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکزاردبیل، عملکرد یک ساله واحد پژوهش مرکز، در چهار بخش ویژگی های شغلی و فردی، ویژگی های مدیریتی، اخلاق حرفه ای و عملکرد، در قالب 34 شاخص در شورای بررسی عملکرد اداره کل پشتیبانی پژوهش و اجرای نظرسنجی در سه فعالیت اصلی پژوهش، نظرسنجی و تعامل با ستاد ارزیابی شد و واحد پژوهش صدا و سیمای مرکز اردبیل، با کسب امتیاز 85 و رتبه سوم در بین 33 مرکز استانی به این موفقیت نایل گردید.