سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

کسب رتبه دوم معاونت برنامه ریزی و نظارت مرکز اردبیل - خبر

 

 

کسب رتبه دوم معاونت برنامه ریزی و نظارت مرکز اردبیل

معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نظارت صدا و سیمای مرکز اردبیل در ارزیابی اداره کل برنامه ریزی و نظارت معاونت امور استانهادر بین مراکز صدا و سیما رتبه دوم را کسب کرد.

به گزارش دفتر و روابط عمومی صدا و سیمای مرکز اردبیل، براساس ارزیابی اداره کل برنامهریزی ونظارت معاونت امور استانهادرسال۱۳۹8معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نظارت صدا و سیمای مرکز اردبیل در بین مراکز استانها رتبه دوم را درشاخص های اطلاعات و برنامه ریزی، طرح و توسعه سیستم ها، برنامه ریزی و هماهنگی تولیدات مشارکتی ، تاثیرگذاری در حوزه پیام، نظارت و پژوهش کسب کرد.