جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

کبدی کار اردبیلی به مرحله اردوی تیم ملی کبدی ساحلی دعوت شد - خبر

 

 

کبدی کار اردبیلی به مرحله اردوی تیم ملی کبدی ساحلی دعوت شد

ورزشکار رشته کبدی استان اردبیل به گروه دوم دومین مرحله اردوی تیم ملی کبدی ساحلی آقایان جهت حضور در ششمین دوره بازی‌های آسیایی چین ۲۰۲۱د‌عوت شد.

کبدی کار اردبیلی به مرحله اردوی تیم ملی کبدی ساحلی دعوت شد

سعید سالمی از استان اردبیل، به گروه دوم دومین مرحله اردوی تیم ملی کبدی ساحلی آقایان دعوت شد.

این اردو جهت آماده سازی تیم ملی کبدی ساحلی ایران برای حضور در ششمین دوره بازیهای آسیایی چین ۲۰۲۱ برگزار می شود و طبق نامه ارسالی از طرف رئیس فدراسیون کبدی و با توجه به اهمیت سلامت یکایک اعضای تیم‌همه ی شرکت کنندگان تست کرونا را انجام خواهند داد.

سعید سالمی، کبدی کار اردبیلی، از تاریخ یکم تا چهارم آذر ماه در گروه دوم دومین مرحله اردوی تیم ملی کبدی ساحلی آقایان حضور خواهد داشت.