جهش تولید | سه‌شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۹

کاهش ۴.۵ درصدی مصدومان ناشی از حوادث کار در اردبیل - خبر

 

 

کاهش ۴.۵ درصدی مصدومان ناشی از حوادث کار در اردبیل

سرپرست پزشکی قانونی اردبیل گفت: مصدومان ناشی از حوادث کار طی پنج ماه امسال در استان ۴.۵ درصد کاهش داشته است.

کاهش ۴.۵ درصدی مصدومان ناشی از حوادث کار در اردبیل

علیرضا فرخی، سرپرست پزشکی قانونی اردبیل با بیان اینکه طی پنج ماه اول سال، ۲۵۶ مصدوم ناشی از حوادث کار به پزشکی قانونی اردبیل مراجعه کرده اند گفت: این آمار نشان می‌دهد که در اردبیل شاهد کاهش ۴.۵ درصدی مصدومان ناشی از حوادث کار در این مدت هستیم.

او با اشاره به اینکه از این تعداد ۲۴۶ نفر مرد و مابقی زن هستند، افزود: حوادث ناشی از کار حوادثی هستند که در حین انجام وظیفه و به سبب آن، برای بیمه شده اتفاق می‌افتد و منظور از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسه وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأموریتی باشد.

فرخی ادامه داد: هر گاه بر اثر رعایت نکردن مقررات از سوی کارفرما یا مسئولین واحد حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی در برابر فرد آسیب دیده مسئول هستند.

سرپرست پزشکی قانونی اردبیل گفت:  بیمه‌شدگان مشمول در صورتی که بر اثر حادثه ناشی از کار مصدوم و یا فوت شوند، تعهدات قانونی به آن‌ها تعلق می‌گیرد. درمان، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری در صورت نبود اشتغال به کار و استراحت، پرداخت غرامت نقص عضو، پرداخت مستمری از کارافتادگی جزئی یا کلی ناشی از کار از تعهدات قانونی قابل ارائه به بیمه‌شدگان حادثه دیده ناشی از کار است.