جهش تولید | سه‌شنبه، ۴ آذر ۱۳۹۹

کاهش سطح کشت محصولات جالیزی زیرنایلونی در بیله‌سوار - خبر

 

 

کاهش سطح کشت محصولات جالیزی زیرنایلونی در بیله‌سوار

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست بیله‌سوار گفت: با اقدامات انجام یافته، سطح کشت محصولات جالیزی زیرنایلونی در بیله‌سوار ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

کاهش سطح کشت محصولات جالیزی زیرنایلونی در بیله‌سوار
بهنام برزگر صبح امروز در کارگروه مدیریت پسماند شهرستان بیله‌سوار اظهار کرد: با اقدامات انجام یافته، سطح کشت محصولات جالیزی زیرنایلونی در بیله‌سوار ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
 
وی افزود: بیشتر از نیمی از کشت محصولات جالیزی زیرنایلونی توسط خود کشاورزان بیله‌سواری پاکسازی گردیده و مابقی نیز از طریق دستگاه قضایی پیگیری می‌شود.
 
رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست بیله‌سوار با اشاره به کمیته پایش پسماند شهرستان ادامه داد: کمیته پایش پسماند شهرستان بیله‌سوار برای بررسی میدانی نحوه مدیریت پسمان با حضور مسؤولانی از فرمانداری، حفاظت محیط زیست، شهرداری و شبکه بهداشت و درمان بیله‌سوار فعالیت می‌کند.