جهش تولید | دوشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۹

کارکرد دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی توسعه می یابد - خبر

 

 

کارکرد دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی توسعه می یابد

استاندار اردبیل دربازدید از دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی سلمان آباد و پناه آباد گفت: کارکرد دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی استان توسعه می یابد.

کارکرد دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی توسعه می یابد

 آقای بهنام جو  بر تدوین برنامه جامع سال ۱۳۹۹ بر اساس نیازها و توانمندی های محلات حاشیه با هدف ارتقای شاخص های اجتماعی تاکید کرد و گفت: باید هدفگذاری و خروجی این برنامه ریزی ها دقیق مشخص شود و با اجرای این برنامه ها شاهد تغییرات قابل توجه در آمارهای مربوط به شاخص های توسعه اجتماعی از جمله کاهش آمار بیکاری و طلاق باشیم.

استاندار اردبیل همچنین  با بیان اینکه ارائه خدمات راهنمایی های کاریابی و  مشاوره های خانواده در محلات حاشیه با محوریت دفاتر تسهیل گری بصورت رایگان انجام می شود ، تاکید کرد  مدیران دستگاه ها نیز خدمات و فعالیت های مجموعه متبوع خود را بر اساس برنامه مدون و طرح های بررسی و مطالعه شده این دفاتر هماهنگ نمایند.