سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

پیشگیری از کودک آزاری مسئولیتی اجتماعی است - خبر

 

 

پیشگیری از کودک آزاری مسئولیتی اجتماعی است

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان اردبیل، پیشگیری از کودک آزاری را مسئولیتی اجتماعی دانست و از گزارش موارد کودک آزاری توسط هم استانی ها به بهزیستی خبر داد.

پیشگیری از کودک آزاری مسئولیتی اجتماعی است

خسرو امیدوار معاون امور اجتماعی بهزیستی استان در رابطه با اهمیت پیشگیری از وقوع هر نوع کودک آزاری در سطح استان گفت : در مجموع کودک آزاری نوعی رفتار در والدین، مراقبین کودک و گاهی افراد بیگانه است که رفاه و سلامت روانی و جسمی کودک را در معرض تهدید قرار می دهد یا به آنها آسیب می زند.

وی افزود: محدوده کودک آزاری از محروم ساختن کودک از نیازهای فیزیولوژیک و محبت والدین تا آسیب از نظر جسمی و جنسی متغیر است.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تصریح کرد: کودکانی که قربانیان این پدیده هستند به دلیل آسیب پذیری های دوره رشد و تکامل، پیامدهای گاه جبران ناپذیری را تجربه می کنند. لذا به دلیل تبعات اجتماعی این پیامدها، پیشگیری از کودک آزاری مسئولیتی اجتماعی است.

 امیدوار در رابطه با فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته از سوی بهزیستی استان در قبال افراد آسیب دیده از جمله پدیده کودک آزاری اذعان کرد: خط تلفن رایگان ۱۲۳ و خدمات سیار اورژانس اجتماعی بهزیستی استان با رعایت اصل رازداری حرفه ای، در کلیه سطح استان آماده ارائه خدمات و مداخلات تخصصی در موارد گزارش شده است.

 وی افزود : کلیه هم استانی ها می توانند به محض مشاهده هرگونه کودک آزاری با تلفن رایگان ۱۲۳ تماس بگیرند. این خط به صورت شبانه روزی پاسخگوی تمامی تماس گیرندگان در سطح استان است.

امیدوار یادآور شد: موضوع بلافاصله از طریق کارشناسان خط به تیم خدمات سیار اورژانس اجتماعی شهرستان مربوطه گزارش می شود و این تیم تخصصی با رعایت اصل رازداری حرفه ای، در موارد گزارش شده مداخله کرده و تا زمان تامین امنیت روانی و سلامت کودک پیگیری های لازم را به عمل می آورند.