سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۱ تیر ۱۴۰۰

پژوهشگران اردبیلی ابزار مدل‌سازی یخ‌زدگی رسوبات زیر آب ساختند - خبر

 

 

پژوهشگران اردبیلی ابزار مدل‌سازی یخ‌زدگی رسوبات زیر آب ساختند

کارشناس شرکت آب منطقه‌ای اردبیل و پژوهشگران دانشگاهی موفق به اختراع و ثبت ابزار مدل‌سازی یخ‌زدگی رسوبات مستغرق زیر آب شدند.

پژوهشگران اردبیلی ابزار مدل‌سازی یخ‌زدگی رسوبات زیر آب ساختند

مهندس بابک خیاط رستمی کارشناس این شرکت با همکاری ۲ پژوهشگر دانشگاهی اختراعی را برای ایجاد یخ‌زدگی مصنوعی در رسوبات مستغرق به ثبت رساند که برای ساخت آن از رسوبات آلوده در عمق منبع آبی نمونه‌برداری شده و مدل فیزیکی تحلیل و انرژی موردنیاز برای ایجاد یخ‌زدگی در توده رسوبی محاسبه گردیده است.

همچنین ابعاد و ساختار تجهیزات لازم در مقیاس صنعتی برای تخلیه تدریجی رسوبات یخ‌زده، قابل تعیین و طراحی می‌باشد تا در منابع آبی حساس نظیر سدهای مخزنی با کاربری شرب استفاده شود. این ابزار فرایند بهره‌برداری از منبع آبی را مختل نکرده و تبعات زیست محیطی نیز ندارد.

آلودگی منابع آب چالش بزرگی است که حیات بشر و جانداران را در قرن ۲۱ تهدید می‌کند. بخش عمده‌ای از آلاینده‌ها به مرور زمان در رسوبات کف منبع آبی ته‌نشین می‌شوند و با هر آشفتگی جریان، دوباره در پیکره آبی منتشر و بهره‌برداری از آن را مختل می‌سازند.  

تخلیه رسوبات آلوده با ایجاد یخ زدگی مصنوعی، یکی از روش‌های شناخته شده پاکسازی منابع آبی است که در رفرنس‌های علمی مختلفی مورد بررسی قرار گرفته لکن به دلیل مشکلات اجرایی کمتر در عمل پیاده شده است.