جهش تولید | جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

پلمب یک واحد دندانپزشکی غیرمجاز در اردبیل - خبر

 

 

پلمب یک واحد دندانپزشکی غیرمجاز در اردبیل

مدیر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از پلمب یک واحد دندانپزشکی غیرمجاز در اردبیل خبر داد.

پلمب یک واحد دندانپزشکی غیرمجاز در اردبیل

دکتر مقدم، مدیر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: طی بازدید کارشناسان اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و پس از هماهنگی با اداره اماکن نیروی انتظامی، یک واحد دندانپزشکی غیرمجاز در اردبیل پلمب شد.

او افزود: این واحد متخلف به دلیل مداخله در امور درمان توسط فرد فاقد صلاحیت و فاقد مدرک مرتبط، پلمب و پرونده این فرد جهت رسیدگی بیشتر به مراجع قضایی تحویل داده شد.

مدیر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بیان کرد: همشهریان عزیز باید از مراجعه به واحد‌ها و موسسات غیرمجاز درمانی خودداری کنند.

مقدم اظهار داشت: از عموم همشهریان عزیز درخواست می‌شود هرگونه تخلف مربوط به حوزه درمانی یا دخالت غیرمجاز افراد فاقد صلاحیت در امر درمان‌های پزشکی و دندانپزشکی را به سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت اطلاع یا به اداره نظارت بر درمان دانشگاه گزارش نمایند.