جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

پروژه های عمران شهری نیر با شدت تمام در حال اجراست - خبر

 

 

پروژه های عمران شهری نیر با شدت تمام در حال اجراست

فرماندار نیر گفت: پروژه های عمران شهری نیر با شدت تمام درحال اجراست.

پروژه های عمران شهری نیر با شدت تمام در حال اجراست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امامی فرماندار شهرستان نیر در جریان بازدید از پروژه های درحال اجرای عمران شهری نیربا تقدیر از زحمات شهردار واعضای شورای شهر نیر در راستای عمران و آبادانی شهر گفت: تاکنون 20 هزار متر مکعب روکش آسفالت ، 2هزارو500 متر طولی عملیات جدولگذاری و 5 هزار متر مربع عملیات پیاده رو سازی انجام شده و در حال انجام میباشد.

امامی افزود: برای اجرای این پروژه ها از منابع داخلی، شهرستانی و ملی اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان هزینه شده است.فرماندار نیر به اجرای طرح فضای سبز در شهر نیر هم اشاره کردو گفت: عملیات ایجاد فضای سبز شهر نیر هم بزودی اجرایی خواهد شد.مصاحبه با امامی فرماندار نیر دوبل ترکی و فارسی صورت گرفته است .