سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

پروژه فاضلاب شهر نیر مهرماه سال جاری افتتاح می‌شود - خبر

 

 

پروژه فاضلاب شهر نیر مهرماه سال جاری افتتاح می‌شود

سرپرست شرکت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل گفت: در مهرماه سال جاری همزمان با سفر رئیس جمهور به استان اردبیل پروژه فاضلاب شهر نیر افتتاح می‌شود.

پروژه فاضلاب شهر نیر مهرماه سال جاری افتتاح می‌شود

یحیی سیف‌اللهی اظهار داشت: پروژه فاضلاب شهری و تصفیه‌خانه نیر با سفر رئیس جمهور به استان اردبیل در مهر ماه سال جاری مورد افتتاح قرار خواهد گرفت.

وی افزود: امسال برای اجرای این پروژه از محل اعتبارات ملی 31 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

سیف‌اللهی به روند اجرای این پروژه اشاره کرد و افزود: پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب شهر نیر که یکی از مهمترین پروژه‌هاست با پیشرفت فیزیکی 80 درصد درحال اجراست.

وی تصریح کرد: تاکنون برای احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر نیر اعتباری بالغ بر 3/5 میلیارد تومان هزینه شده که برای اتمام این پروژه 3 میلیارد تومان دیگر نیاز است.

سیف‌اللهی به اجرای پروژه شبکه فاضلاب شهر نیر هم اشاره کرد و گفت: تاکنون 23 کیلومتر از شبکه فاضلاب  شهر نیر اجرا شده و 5 کیلومتر دیگر باقی مانده که به اتمام برسد.

وی گفت: پروژه شبکه فاضلاب شهر نیر با پیشرفت فیزیکی 77 درصد درحال اجراست و تاکنون 3 میلیارد تومان هزینه شده و برای اتمام آن نیز یک میلیارد و 500 میلیون تومان دیگر نیاز است.

به گزارش خبرگزاری فارس، سرپرست شرکت آب و فاضلاب شهری استان  در ادامه به اجرای پروژه پساب فاضلاب شهری نیر هم اشاره کرد و گفت: خط انتقال این پساب 9/5 کیلومتر می‌باشد که با پیشرفت فیزیکی 40 درصد درحال اجراست و تاکنون برای اجرای آن یک میلیارد تومان هزینه شده و برای تکمیل آن یک میلیارد دیگر اعتبار نیاز می‌باشد.