جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

پرداخت ۲۲۵ میلیون تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان - خبر

 

 

پرداخت ۲۲۵ میلیون تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان

رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل گفت: پارک علم و فناوری در سال گذشته بیش از ۲۲۵ میلیون تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان پرداخت کرده است.

پرداخت ۲۲۵ میلیون تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان

حبیب‌ ابراهیم‌پور اظهار کرد: براساس شاخص‌ها و ارزیابی انجام شده در یک سال گذشته توسعه کمی و کیفی را در شکل‌گیری واحدها، هسته‌ها و شرکت‌های دانش بنیان شاهد بودیم که در نوع خود قابل توجه است.

وی بیان کرد: تعداد هسته‌های فناوری از ۱۳۳ مورد در سال ۹۷ هم اکنون به ۳۳۰ مورد ارتقا یافته است و تعداد واحدهای فناور نیز از ۴۵ مورد به ۱۵۲ واحد افزایش یافته است.

رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل به جهش ۲.۵ برابری فعالیت واحدها و هسته‌های فناور اشاره کرد و گفت: در یک سال اخیر شرکت‌های فعال در پارک به ۹۲ مورد رسیده که در این زمینه نیز ۷۰ درصد رشد کمی را در کنار فعالیت‌های کیفی شاهد بودیم.

ابراهیم‌پور اضافه کرد: با هفت مورد افزایش شرکت‌های دانش بنیان در پارک علم و فناوری استان تعداد این شرکت‌ها به ۲۷ مورد ارتقا یافته و تسهیلات اعطایی نیز از ۱۷۳ میلیون تومان در پایان سال گذشته به ۲۲۵ میلیون تومان رسیده است.

وی از اعطای تسهیلات به شرکت‌های فناور خبر داد و بیان کرد: عملکرد ما در سال گذشته ۵۱۶ میلیون تومان پرداخت تسهیلات بوده که به نسبت فعالیت این مجموعه‌ها منابع پرداخت مورد نیاز پرداخت شده است.