سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

پرداخت ۱۴۵ میلیارد تومان اعتبار برای راه و فرودگاه - خبر

 

 

پرداخت ۱۴۵ میلیارد تومان اعتبار برای راه و فرودگاه

استاندار اردبیل از پرداخت ۱۰۰ میلیارد تومان برای حوزه راه و ۴۵ میلیارد تومان برای خرید آیرلس کت دو فرودگاه اردبیل از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد.

پرداخت ۱۴۵ میلیارد تومان اعتبار برای راه و فرودگاه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما بهنام جو در نشست با مجمع نمایندگان استان افزود: این اعتبارات بر اساس قول رئیس سازمان برنامه و بودجه در جریان سفر به استان در بهمن ماه سال گذشته پرداخت شده است.

وی اظهار کرد: ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای راههای استان از شمال تا جنوب در کلیه محورها پرداخت شده است.

استاندار اردبیل افزود: برای تجهیز ناوبری آیرلس فرودگاه اردبیل نیز ۴۵ میلیارد تومان تخصیص داده شد.

بهنام جو بیان کرد: با تجهیز فرودگاه اردبیل به دستگاه آیرلس کت دو شاهد کاهش لغو پروازها تا ۵۰ درصد خواهیم بود.

وی ادامه داد: وجود دستگاه آیرلس کت دو دید عمودی خلبان را از ۶۰ متر به ۳۰ متر می رساند.

استاندار اردبیل گفت: دید مستقیم خلبان هم در این وضعیت از ۶۵۰ متر به ۳۵۰ متر کاهش می یابد.

بهنام جو افزود: مبادله موافقت نامه از سوی سازمان برنامه و بودجه و اداره کل فرودگاههای استان تا چند روز آینده انجام می گیرد.