جهش تولید | سه‌شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۹

پختن نان - نمایش محتوا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

پختن نان

پختن نان


 

 

موضوع : فرهنگ ،آداب و رسوم

نوع تولید : عکس

تعداد : 4

  نان یکی از غذاهای مهم  در جای جای کشور عزیزمان ایران میباشد.نان به جهت اینکه با رنج و زحمت بسیار تهیه می شود دارای ارزش معنوی نیز هست.دراستان اردبیل در اغلب روستاها هنوز نان پختن در تنورهای زمینی و سنتی توسط زنان در حال انجام می باشد.این کار که یک کار گروهی نیز هست توسط زنان یک خانواده شامل عروس و مادر شوهرانجام میشود.خمیر آماده شده و توسط عروس چونه گرفته میشود سپس توسط مادر شوهر به تنور زده شده و پخت انجام میگیرد.

 

Bread   cook

In most villages in Ardabil province is still bread ovens and traditional land is being done by women.'s Work as well as a group of women .