جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

پایگاه ورزش قهرمانی ویژه بانوان در اردبیل راه‌اندازی می‌شود - خبر

 

 

پایگاه ورزش قهرمانی ویژه بانوان در اردبیل راه‌اندازی می‌شود

سرپرست معاونت امور ورزش بانوان استان اردبیل گفت: برای اولین بار در تاریخ ورزش استان اردبیل، پایگاه ورزش قهرمانی ویژه بانوان در اردبیل راه‌اندازی می‌شود.

پایگاه ورزش قهرمانی ویژه بانوان در اردبیل راه‌اندازی می‌شود
مژگان سلطانی اظهار کرد: برای اولین بار در تاریخ ورزش استان اردبیل، پایگاه ورزش قهرمانی ویژه بانوان در اردبیل راه‌اندازی خواهد شد.
 
وی افزود: نبود یک پایگاه قهرمانی ویژه بانوان در اردبیل باعث شده است تا حوزه بانوان از ورزش قهرمانی دور مانده و ورزش بانوان استان اردبیل اندکی با رکود مواجه شود.
 
سرپرست معاونت امور ورزش بانوان اداره کل ورزش استان اردبیل بیان کرد: با ایجاد این پایگاه ورزش قهرمانی می‌توان شاهد حضور بانوان استان اردبیل در میادین ملی و حتی آسیایی و بین‌المللی باشیم.
 
سلطانی تصریح کرد: این ظرفیت بسیار بزرگی برای بانوان استان اردبیل است تا از یک سالن و پایگاه اختصاصی در راستای توسعه ورزش قهرمانی استفاده کنند که سعی می‌شود این پایگاه به مناسبت دهه کرامت و گرامیداشت روز دختر آماده افتتاح شده و هدیه‌ای برای بانوان و دختران استان اردبیل باشد و در اختیار جامعه ورزش بانوان قرار گیرد.
 
به گزارش خبرگزاری فارس، وی در خصوص تمرینات قهرمانان، مربیان و ورزشکاران گفت: قهرمانان و مربیانی که در مسابقات ملی، آسیایی و بین‌المللی حائز رتبه و مقام هستند و همچنین تیم‌های منتخب استانی با معرفی‌نامه از هیأت مربوطه می‌توانند از ظرفیت ایجاد شده استفاده کنند.