جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

پایش روند بی خطر سازی پسماند‌های عفونی بیمارستان‌های استان اردبیل - خبر

 

 

پایش روند بی خطر سازی پسماند‌های عفونی بیمارستان‌های استان اردبیل

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست اردبیل گفت: روند بی خطر سازی پسماند‌های عفونی بیمارستان‌های استان اردبیل توسط کارشناسان محیط زیست اردبیل پایش می‌شود.

پایش روند بی خطر سازی پسماند‌های عفونی بیمارستان‌های استان اردبیل

 رامین جمشیدی، معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست اردبیل گفت: بر اساس آخرین پایش صورت گرفته از روند بی خطرسازی پسماندهای عفونی بیمارستان های استان در شهریور ماه امسال، کلیه سیستم های بی خطرساز این مراکز فعال بوده و کارشناسان محیط زیست از طریق نمونه برداری بر روند صحیح بی خطرسازی پسماندهای عفونی نظارت می نمایند.

او افزود: با توجه به آنالیزهای انجام یافته بر روی نمونه برداری پسماند عفونی بیمارستان ها و بررسی گزارش آزمون طرح خوداظهاری، پارامترهای مورد سنجش در اکثر بیمارستان ها مطابق با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

جمشیدی گفت: تنها در یک مورد از بیمارستان های شهر اردبیل نتایج مثبت و غیراستاندارد به دست آمد که در این خصوص اخطاریه زیست محیطی به بیمارستان مزبور جهت رفع آلودگی و اصلاح پروسه بی خطرسازی صادر شد.

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست اردبیل افزود: بی خطرسازی پسماندهای عفونی در شرایط انتشار ویروس کرونا بویژه در بیمارستان های پذیرنده بیماران مبتلا به این ویروس از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و متولیان امر موظف به کالیبراسیون دستگاههای بی خطرساز و تکمیل فرآیند بی خطرسازی مطابق استانداردهای زیست محیطی می باشند.