جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

ویژه های صدا وسیمای مرکز اردبیل در نخستین سالروز شهادت سرداردلها حاج قاسم سلیمانی - خبر

 

 

ویژه های صدا وسیمای مرکز اردبیل در نخستین سالروز شهادت سرداردلها حاج قاسم سلیمانی

ویژه های صدا وسیمای مرکز اردبیل در نخستین سالروز شهادت سرداردلها حاج قاسم سلیمانی

 

تهیه و کارگردان:مجید علیزاده

 مستند :اوخشما

تهیه و کارگردان :عدالتفرزانه

ترکیبی :سردار دلها

تهیه وکارگردان : صمدفریدی

مستند گزارش: پنجه در پندار طوفان

تهیه و کارگردان:موسی الرضا ابراهیم زاده

 فیچر رادیویی:پدرم حاجی قاسم

نویسنده و تهیه کنندهالنازعزیزی،

مسابقه : اورکلر سرداری

نویسنده :الناز عزیزی, سولماز ملکی

تهیه کننده: الناز عزیزی

گزارش :بزرگترین بدرقه جهان

تهیه کننده :حامده رحیمی

نمایش کوتاه رادیویی : هشت

تهیه ونویسنده وکارگردان : فرشید زبوری