رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

وقف میراث جاویدان - خبر

 

 

وقف میراث جاویدان

یکی از خصوصیات انسان مومن تخصیص دادن قسمتی از مالش برای فعالیت های عام المنفعه و رفع نیازهای جامعه اسلامی است که مصداق کامل این عمل وقف نامیده می شود.

وقف در واقع هدیه ابدی برای خدمت عمومی با هدف کسب رضای الهی است و به معنی نگه داشتن اصل مال و جاری بودن منفعت آن در جهت خیر و نیکی است.

در حال حاضر 510 موقوفه در استان اردبیل وجود دارد که بیشترین آن در شهرستان مشگین شهر قرار دارد که متولی آنها اداره کل اوقاف و امور خیریه است.

مسئولیت ساماندهی امام زاده ها و بقاع متبرکه، ساماندهی حسینه ها، ساماندهی هیأت امنای مساجد، مشارکت در اعزام مبلغان دینی، کمک به مستمندان، کمک به مراکز علمی و مدارس علوم دینی و برگزاری مسابقات قرآنی از جمله مسئولیت های خطیری هستند که بر عهده اداره کل اوقاف و امور خیریه گذاشته شده اند و انجام هر کدام نیازمند منابع مالی قابل توجهی است.

از آنجا که فقر از موانع عمده پیشرفت و موفقت انسان و به فعلیت رسیدن استعدادهای خدادادی است، وقف به عنوان یکی از عوامل مهم فقرزدایی، اهمیت دو چندانی می یابد. چنانچه نخستین انگیزه واقفان در جامعه اسلامی، از میان برداشتن فقر و محرومیت از مسلمانان بوده است.

بنابراین ضروری است با روزآمدسازی فرهنگ وقف متناسب با نیازهای روز جامعه اسلامی ، موقوفات به فعالیت هایی برای فقر زدایی و مواردی مانند تامین هزینه بیماران خاص ، تامین هزینه ازدواج و جهیزیه نوعروسان اهدا شوند.

در عین حال شایسته است تا موضوع ترویج فرهنگ وقف مشارکتی با همکاری سایر دستگاههای ذیربط به شکل جدی تری دنبال شود تا همگان با کمترین مبلغ و استطاعت مالی توانایی مشارکت در این امر خیر را داشته باشند.

به عنوان مثال جمعی از فرهنگ دوستان می توانند بصورت دسته جمعی یک ملک را در مناطق محروم خریداری و با نیت خیر، وقف احداث کتابخانه کنند که تا ابد ثواب علم اندوزی در این مکان های فرهنگی در کارنامه اعمال وقف کنندگان ثبت شود.