رونق تولید ملی | جمعه، ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

ورزش پهلوانی و زورخانه ای ریشه در تاریخ، تمدن و فرهنگ کشور دارد - خبر

 

 

ورزش پهلوانی و زورخانه ای ریشه در تاریخ، تمدن و فرهنگ کشور دارد

رئیس فدراسیون ورزش های پهلوانی و زور خانه ای جمهوری اسلامی ایران گفت: ورزش پهلوانی و زورخانه ای ریشه در تاریخ، تمدن و فرهنگ کشورمان دارد.

ورزش پهلوانی و زورخانه ای ریشه در تاریخ، تمدن و فرهنگ کشور دارد
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مجتبی جوهری با حضور در دوره یکسان سازی مربیان و داوران و مرشدان بین المللی کشور در خانه کشتی سرعین اظهار داشت: این ورزش ریشه در تاریخ و تمدن و فرهنگ کشورمان دارد به همین منظور لازم است تا با تمام قوا و با برنامه ریزی درست این ورزش را به درستی در سطح ببن المللی ترویج بدهیم.
 
وی گفت: ما به جد پیگیر مباحث آموزشی این رشته ورزشی هستیم تا بتوانیم به یک زبان مشترک و قابل فهمی در سطح بین المللی برسیم.
 
رئیس فدراسیون ورزش های پهلوانی و زور خانه ای ایران افزود: در این کارگاه های آموزشی علاوه بر تدریس مباحث آموزشی و یکسان سازی فنون این رشته استعداد های ناب ورزش زورخانه ای نیز مشخص می شود.
 
جوهری آفت این رشته ورزشی را منیت و خودخواهی دانست و عنوان کرد: متاسفانه منیت و خود خواهی بسان سم مهلک دامنگیر برخی از هیئت های استان ها شده و عملکرد آنها را به شدت تضعیف کرده است.
 
وی گفت: اگر ما بتوانیم این آفت را از جامعه ورزش پهلوانی و زور خانه ای کشور پاک کنیم شاهد رشد سریع این ورزش در کشور خواهیم بود.
 
جوهری ادامه داد با وجود کارهای بسیاری که در سال های اخیر در این ورزش صورت گرفته است ولی متاسفانه نسبت به سایر فدراسیون های کشور چندین دهه عقب هستیم ولی با این وجود این ورزش این استعداد را دارد که با برنامه ریزی درست و برادری و همدلی در کمترین زمان سرآمد همه ورزش ها شود.
 
وی گفت: ما در صدد این هستیم که از گذشته درس گرفته و آینده این ورزش را بدرستی پی ریزی بنماییم تا به نحو احسن این رشته را در سراسر جهان ترویج دهیم.