جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

هفت هزار هکتار از شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین زیرکشت می‌رود - خبر

 

 

هفت هزار هکتار از شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین زیرکشت می‌رود

نماینده مجری بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری مرزی استان اردبیل گفت: هفت هزار هکتار اراضی تحت‌پوشش شبکه‌های فرعی آبیاری احداث شده، در سال آبی جاری تحت کشت و بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

هفت هزار هکتار از شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین زیرکشت می‌رود

عباس قنبری افزود: تامین آب حدود ۱۵ هزار هکتار از شبکه اصلی آبیاری و زهکشی خداآفرین امکان‌پذیر بوده و با توجه به پیشرفت احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و ایجاد تشکل‌های قانونی آب‌بران توسط جهاد کشاورزی و پس از معرفی رسمی این تشکل‌ها به شرکت آب منطقه‌ای اردبیل، در مرحله نخست بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین، هفت هزار هکتار اراضی تحت‌پوشش شبکه‌های فرعی آبیاری احداث شده، در سال آبی جاری تحت کشت و بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

او گفت: قرار است در مرحله نخست از آغاز بهره‌برداری شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین، تشکل‌های قانونی آب‌بران در سه هزار هکتار اراضی ناحیه عمرانی اول و چهار هزار هکتار اراضی ناحیه عمرانی دوم شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین ایجاد شود.

وی اظهارداشت: همچنین قراردادهای حق اشتراک و تحویل حجمی آب معرفی توسط سازمان جهاد کشاورزی استان به شرکت آب منطقه ای اردبیل معرفی خواهد شد تا مطابق آنها اراضی تحت‌پوشش،  تامین گردد.

وی تصریح‌کرد: با معرفی تعدادی از شرکت‌های تعاونی تولید روستایی از سوی سازمان جهاد کشاورزی، جلساتی با نمایندگان تشکل‌های فوق برگزار و تاکنون با ۶ تعاونی تولید روستایی معرفی شده در ناحیه عمرانی اول مجموعا با سطح زیرکشت حدود یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار قرارداد حق اشتراک و قرارداد تحویل حجمی آب منعقد شده و آب مورد نیاز محصولات کشت شده آنها در حال تامین و تحویل می‌باشد.