جهش تولید | جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

هفت رزمی کار اردبیلی در اردوی تیم ملی او-اسپورت - خبر

 

 

هفت رزمی کار اردبیلی در اردوی تیم ملی او-اسپورت

هفت رزمی کار استان اردبیل به اردوی تیم ملی او- اسپورت دعوت شدند.

هفت رزمی کار اردبیلی در اردوی تیم ملی او-اسپورت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دبیر هیئت او اسپرت استان اردبیل گفت: فدراسیون ورزشهای رزمی ، اصغری، سعید، مقیم امانی، اصبری و اسمعیلی را در بخش آقایان و عشق پور و فیاضی در بخش بانوان به اردوی تیم ملی دعوت کرده است.
عبدی افزود: اردوی آماده سازی تیم ملی او- اسپرت دوم و سوم اردیبهشت ماه در خوزستان برگزار خواهد شد.
او - اسپرت مجموعه ای از فعالیت های جسمانی و ذهنی سازمان یافته برای آمادگی تن و روان و ارتقای تندرستی و دفاع شخصی است.